Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους χρήστες της ιστοστελίδας μας ότι, έχοντας λάβει υπόψιν το νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ανάρτηση φωτογραφιών με παιδιά (μαθητές) γίνεται κατόπιν έγγραφης γονικής άδειας.