ΔΕΥΤΕΡΑ
8.30-11.00
Ιδιαίτερα

17.00-17.45
Yoga for Happy Kids
Power House Project

18.00-19.00
Prenatal Yoga
Αλατοσπήλαιο Γλυφάδας

19.00-20.00
Yoga
Αλατοσπήλαιο Γλυφάδας

ΤΡΙΤΗ
9.30-15.00
Yoga for Happy Kids
στο Δημοτικό του Διαδραστικού
Ευρωπαϊκού Σχολείου

18.00-19.00
YogAll
Power House Project

19.30-20.30
Yoga
Ηλιούπολη

ΤΕΤΑΡΤΗ
8.30-11.00
Ιδιαίτερα

11.00-13.00
Yoga for Happy Kids
στο νηπιαγωγείο του Διαδραστικού
Ευρωπαϊκού Σχολείου

17.45-18.30
Yoga for Happy Kids
Ηλιούπολη

19.00-20.00
Yoga
Αλατοσπήλαιο Γλυφάδας

ΠΕΜΠΤΗ
10.00-16.00
Yoga for Happy Kids
στο Δημοτικό του Διαδραστικού
Ευρωπαϊκού Σχολείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.30-10.30
Yoga
Αλατοσπήλαιο Γλυφάδας

11.00-12.30
Yoga for Happy Kids
Myplayce

17.10-17.55
Yoga for Happy Kids
Neda Yoga Shala

ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-10.45
Yoga for Happy Kids
Swaha Yoga Center

11.30-12.30
Yoga for Happy Kids
Yoga for Life