ΔΕΥΤΕΡΑ

15:50 – 16:50
Yoga for Happy Kids

(3-7 ετών)
Creative Play

(Γλυφάδα)

17:00 – 18:00
Antigravity Kids

(4-8 ετών)
Domus Health & Fitness Boutique

(Γλυφάδα)

18:00 – 19:00
Antigravity Kids

(8-12 ετών)
Domus Health & Fitness Boutique

(Γλυφάδα)

ΤΡΙΤΗ

17:30 – 18:30

Υoga for Happy Kids

(3-8 ετών)

Nadi Center

(Άλιμος)

18:30 – 19:30

Yoga for Happy Kids (5-8 ετών)

My Playce (Γλυφάδα)

20:00 – 21:00

Yoga Ενηλίκων
Olistic (Κορωπί)

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:15 – 20:15
Mini Group

Yoga Ενηλίκων

ΠΕΜΠΤΗ

17:30 – 18:30
Antigravity Kids

(8-12 ετών)

Domus Health & Fitness Boutique

(Γλυφάδα)

18:30 – 19:30
Antigravity Kids

(9-14 ετών)

Domus Health & Fitness Boutique

(Γλυφάδα)

20:00 – 21:00
Yoga Ενηλίκων
Olistic

(Κορωπί)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15 – 09:00

Yoga Ενηλίκων (και online)

Domus Health & Fitness Boutique

(Γλυφάδα)

16:15 – 17:15
Υoga for Happy Kids (4-9 ετών)
My Happy Way

(Ηλιούπολη)

17:30 – 18:30
Υoga for Happy Kids

(3-8 ετών)
Nadi Center

(Άλιμος)

18:45 – 19:45
Υoga for Happy Kids

(3-8 ετών)
Pilates Place

(Ηλιούπολη)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

13:00 – 14:00
Teens Yoga

(8-12 ετών)

Domus Health & Fitness Boutique

(Γλυφάδα)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

NEW

Outdoor Activities

for Happy Kids