ΔΕΥΤΕΡΑ

13.00-17.00
Personal yoga sessions available

17.00
Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

18.00
Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

19.00
Gentle yoga ενηλίκων

Γλυφάδα

ΤΡΙΤΗ

13.00-16.00

Personal yoga sessions available

16.00
Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

19.15
Yoga ενηλίκων online

ΤΕΤΑΡΤΗ

13.00-16.00

Personal yoga sessions available

16.00-19.00
Προσωπική μετεκπαίδευση

ΠΕΜΠΤΗ

10.00-12.00
Yoga for happy kids

Annie’s school

14.00-17.00

Personal yoga sessions available

17.00
Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

18.00
Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

19.15
Gentle yoga ενηλίκων

Myplayce

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.15-11.45
Yoga for happy kids

Myplayce school

12.00-18.00
Personal yoga sessions available

18.30
Yoga for happy kids

Myplayce

19.15
Gentle yoga ενηλίκων

Myplayce

ΣΑΒΒΑΤΟ

11.00

Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

 

12.00

Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique

 

13.00
Aerial yoga

Domus Health & Fitness Boutique