Πώς η yoga μάς βοηθά να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας

Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι φτιαγμένη από «ιστορίες». Το ποιοι είμαστε, το πώς αντιδρούμε στις εξελίξεις της ζωής, το πώς ωριμάζουμε: έχουμε μια δεδομένη εικόνα για τον χαρακτήρα μας, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις μας, και συχνά μάλιστα νιώθουμε δέσμιοι αυτής της εικόνας, σαν να είναι κάτι που δεν ελέγχουμε αλλά…