“Διαβάζοντας” το σώμα

Υπάρχουν μερικοί δάσκαλοι της yoga, οι οποίοι φαίνεται να κατέχουν μία ιδιαίτερη ικανότητα να διαισθάνονται τις ανάγκες των μαθητών τους. Είναι ικανοί να «διαβάσουν» το σώμα, όπως άλλοι άνθρωποι διαβάζουν βιβλία. Προφανώς, χωρίς κάποια προσπάθεια, ενεργούν βάση αυτού που βλέπουν, κάνοντας συγκεκριμένες προσωπικές βελτιώσεις, όσον αφορά στη καθοδήγηση των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπουν…