Πώς επηρεάζει η ώρα της ημέρας την πρακτική της yoga

Η πρακτική της yoga ήταν πάντα συνώνυμη με τη φύση, τις κινήσεις του ήλιου, του φεγγαριού και τους χρόνους της ημέρας. Υπάρχουν στιγμές που ίσως χρειαστεί να εξασκηθείτε εσωτερικά, να συντονίσετε το πώς αισθάνεστε και να εξετάσετε πώς θα μπορούσε η ώρα της ημέρας να αλλάξει τον τρόπο άσκησης.