Ζάχαρη: κρύβεται παντού!

Το κείμενο αυτό δεν είναι δαιμονοποίηση της ζάχαρης – άλλωστε, η ζάχαρη μάς είναι απαραίτητη για την ενέργεια που μας χρειάζεται μέσα στη μέρα για όλων των ειδών τις δραστηριότητες. Είναι όμως μια προειδοποίηση για τις πηγές εκείνες που δεν γνωρίζουμε, γιατί ακριβώς «κρύβουν» εντέχνως την ζάχαρη που περιέχουν. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ζάχαρη υπάρχει, και μάλιστα πολλή, στα γλυκά…